Registrační systém

Registr decentralizované správy .cz ccTLD a správy Tier1 registru ENUM domén 0.2.4.e164.arpa používá registrační systém FRED. Registrátoři komunikují s registrem pomocí standardního protokolu EPP (dle RFC 3730-3734) s rozšířeními a změnami vynucenými specifickými vlastnostmi registru. Komunikace probíhá TCP spojením zabezpečeným pomocí SSL. Popis komunikačního protokolu včetně rozšíření je společně s aktuální verzí XSD schémat k dispozici v dokumentu Pravidla technické komunikace .

Nástroje pro registrátory

Každý registrátor obdrží balík nástrojů, který obsahuje:

  • plně funkční klientskou aplikaci pro přístup k registru - interaktivní řádkový klient. Tento klient je napsán v jazyce Python a funguje na všech systémech, kde je dostupný interpreter jazyka Python,
  • konfiguraci nutnou pro připojení k testovací instanci DSDng,
  • vývojářskou knihovnu v jazyce Python pro snazší integraci do jiných aplikací.

Dokumentace a návody k jednotlivým nástrojům jsou součástí distribučního balíku.

Otevřená testovací instance pro zónu .cz

Pro potřeby registrátorů připravujících systémy na registrace domén CZ jsme připravili otevřenou instanci, ve které je možné registrovat domény do zóny .cz. Tato instance je otevřená pro testování naprosto komukoliv. K dispozici je na serveru epp.demo.fred.nic.cz. Pro EPP komunikaci je nutné použít autorizační údaje, které naleznete v souborech ke stažení. Abychom usnadnili testování, najdete tam také aktuální verzi klientské aplikace, nakonfigurované pro přístup k této instanci. Archiv stačí rozbalit a poté spustit skript fred-client.

CZ.NIC si vyhrazuje právo kdykoliv tuto instanci systému pozastavit či změnit, a to včetně odstranění všech aktuálních dat v registru.

Testovací instance pro akreditované registrátory

Jde o instanci, do které mají přístup pouze aktuálně akreditovaní registrátoři .cz. Instance poskytuje nad daty uloženými v testovacím registru tytéž služby, jako instance produkční. Provoz testovací instance není nijak omezen a lze vyzkoušet jakékoliv funkce systému. Testovací instance systému je pomocí EPP rozhraní dostupná na serveru cz-test.dsdng.nic.cz port 700.

Přístup k testovacímu serveru je autorizován pomocí SSL certifikátu a privátního SSL klíče, které jsou spolu s uživatelským jménem a heslem pro přihlášení registrátorům dodávány individuální cestou.

Pro ověření dat, vložených do testovací databáze, lze kromě standardních check a info dotazů přes EPP rozhraní použít i následující služby:

Služba Adresa služby
Webová služba whois cz-test.dsdng.nic.cz port 80, webové rozhraní je dostupné na adrese http://cz-test.dsdng.nic.cz.
Služba whois serverem whois cz-test.dsdng.nic.cz port 43. Dotázat je možné pomocí příkazu: whois -h cz-test.dsdng.nic.cz domain_name

CZ.NIC si vyhrazuje právo kdykoliv tuto instanci systému pozastavit či změnit, a to včetně odstranění všech aktuálních dat v registru.

Produkční instance systému

Produkční systém DSDng je pomocí EPP rozhraní dostupný na serveru: epp.nic.cz port 700. Přístup do produkčního systému je povolen z registrátorem definovaných IP adres a je nastaven (spolu se zasláním SSL certifikátu, privátního SSL klíče a uživatelského jména a hesla) na základě podepsané smlouvy.

Webové služby whois jsou na adresách http://www.nic.cz a http://enum.nic.cz/whois/. Server protokolu whois je na adrese whois.nic.cz.